o konkursu

Nacionalna organizacija za retke bolesti Srbije (NORBS) organizovala je nagradni konkurs decu i mlade sa retkim bolestima  pod nazivom „Zemlja je retka radost, to mi najbolje znamo“ , koji je uspešno završen

Ispod možete pogledati spisak dobitnika po kategorijama, kao i izveštaj sa održanog nagradnog konkursa (sa vizualnim prikazom broja glasova po kategorijama i  autorima radova). 

Rezultati nagradnog konkursa podeljenog na literarni i likovni deo.

A. Literarni radovi su:

 • Radovi dece od 7 do 10 godina starosti:
  1. nagrada: Lazar Kovačević 
  2. nagrada: David Petrović
  – Treća nagrada nije dodeljena
 • Radovi dece od 11 do 14 godina starosti:
  1. nagrada: Irena Perić
  1. nagrada: Lazar Timotić
  – Zbog istog broja glasova, biće dodeljene dve prve nagrade
  – Druga i treća nagrada nisu dodeljene

B. Likovni radovi:

 • Radovi dece do 6 godina starosti:
  1. nagrada: Marko Marčetić
  2. nagrada: Janja Stojanović
  3. nagrada: Ognjen Stanojević
 • Radovi dece od 7 do 10 godina starosti:
  1. nagrada: Mina Popović
  2. nagrada: Kruna Savić
  3. nagrada: Bogdan Knežević
 • Radovi dece od 11 do 14 godina starosti:
  1. nagrada: Ines Kovač
  2. nagrada: Bogdan Stojiljković
  3. nagrada: Anica Šarenac

Autori nagrađenih radova, tj. njihovi zakonski zastupnici, biće blagovremeno kontaktirani radi dogovora o uručenju nagrade.