Literarni radovi

Radovi dece od 11 do 14 godina starosti (učenici od V do VIII razreda)

Lazar Timotić, 11 godina
Irena Perić, 11 godina