Literarni radovi

Radovi dece od 7 do 10 godina starosti (učenici od I do IV razreda)

David Petrović, 9 godina
Lazar Kovačević, 9 godina