Likovni radovi

Pristigli radovi koji se nalaze van konkursa

David Popov, 9 godina
Irena Perić, 13 godina