Likovni radovi

Radovi dece od 11 do 14 godina starosti (učenici od V do VIII razreda)

Anica Šarenac, 11 godina
Uroš Vukosavljev, 11 godina
Filip Ulardžić, 13 godina
Jovan Smiljković, 13 godina
Bogdan Stojiljković, 12 godina
Ines Kovač, 13 godina