Likovni radovi

Radovi dece od 7 do 10 godina starosti (učenici od I do IV razreda)

Dušan Simić, 7 godina
Milica Milovanović, 10 godina
Milica Drakulić, 8 godina
Mina Popović, 7 godina
Marija Golubović, 7 godina
Lena Stanisavljević, 9 godina
Tijana Dojić, 7 godina
Vasilija Radanović, 9 godina
Lara Eva Martinović, 7 godina
Irina Plavšić, 8 godina
Sofija Nekić, 9 godina
Ana Badnjarević, 8 godina
Mihajlo Terzin, 10 godina
Ivana Pernat, 9 godina
Kruna Savić, 7 godina
Bogdan Knežević, 8 godina
Smajli Naziri, 9 godina