Likovni radovi

Radovi dece do 6 godina starosti (predškolski uzrast)

Martina Koturović, 5 godina
Isidora Stanisavljević, 6 godina
Ognjen Stanojević, 6 godina
Zoran Lončar, 5 godina
Mihajlo Vukićević, 6 godina
Dejan Šurbatović, 5 godina
Marko Marčetić, 6 godina
Janja Stojanović, 4 godina